#135388
Anonym

Hej Britt
Det sker tit, at søskende bliver uvenner i forbindelse med arvesager, bl.a. på grund af problemstillinger som den du beskriver. Så I skal nok overveje, hvor meget penge betyder i forhold til at have det godt med hinanden. Skifteretten vil opfordre jer til at få en advokat til at hjælpe med bobehandlingen, og selv om det koster penge, ved jeg af egen erfaring, at de er givet godt ud. Prøv evt. at få en fast pris hos advokaten.

Ejendomsvurderingen minus 15% er den pris, som Skat accepterer som handelspris for boliger mellem nærtstående familiemedlemmer uden at påligne gaveafgift – medmindre en ejendomsmægler har fastsat en lavere markedspris. Din bror har ikke krav på at købe sommerhuset til ejensomsvurderingen minus 15% – prisen skal accepteres af alle parter. Hvis du mener, at den “rigtige” handelspris er højere, kan jeg godt forstå, at du ville føle dig snydt ved at lade din bror købe huset til en lavere pris.
Der er imidlertid en anden finesse, man skal være opmærksom på: jo lavere handelspris, des mindre skal der betales i boafgift. Det vil derfor være en fordel, set ud fra en helhedsbetragtning – at holde salgsprisen så lav som muligt og kompensere de søskende, der ikke købte sommerhuset, ved at køberen giver afkald på sin del af arven.

Eksempel 1 – køb til markedspris 900.000 kr.
Gæld 200.000, boet modtager 700.000.
Bundfradrag for boafgift 2009: 264.100. Boafgift: 15% af 435.900 = 65.385.
Til fordeling mellem tre arvinger: 634.615, til hver: 211.538.

Eksempel 2 – køb til ejendomsvurdering minus 15%
Ejendomsvurdering: 740.000. Salgspris: 629.000. Gæld: 200.000. Boet modtager 429.000.
Bundfradrag for boafgift 2009: 264.100, Boafgift: 15% af 164.900 = 24.735.
Til fordeling til arvinger: 404.265.
Hvis vi antager, at sommerhusets faktiske værdi er 900.000, har køberen allerede “modtaget” 271.000 kr. og giver derfor afkald på sin del af arven, og de to øvrige søskende modtager hver 202.133.

I forhold til eksempel 1 får de to søskende, der ikke køber sommerhuset, ca. 10.000 kr. mindre udbetalt, men der findes sandsynligvis andre værdier i boet, som kan udligne denne forskel. Hele regnestykket afhænger dog af, at markedsprisen for sommerhuset faktisk er 900.000 kr., så det er vigtigt at få en vurdering fra en fagmand.

Så mit råd vil være, at du ikke skal lade dig presse til at give din bror et svar. Insister på at inddrage advokat og ejendomsmægler, de kan som professionelle se fuldstændig nøgternt og uden følelser på situationen. Og så håber jeg, I kommer igennem arvesagen uden for mange konflikter.
Venlig hilsen
Tove