#135330
onkel

Argumentet for at omlægge til et Flexlån eller et prioritetslån nu er at, du dermed
få en væsentlig lavere rente end den du betaler nu. Denne øvelse giver mening hvis du tror på at renten fortsat vil falde.

Grunden til jeg mener at prioritetslånet er bedst er følgende:
* Der er ingen kursrisiko (udbetales til kurs 100 og indfries til kurs 100)
* Hvis renten falder (hvilket skal være forudsætningen) får du faldet i renten
med det samme (i modsætning til et flexlån). Dermed kan prioritetslånet hurtigt blive billigere end et flexlån du hjemtager i dag.
* Alt andet lige er det en billigere løsning, når vi ser på gebyrerne. Dette basere jeg på at der ikke er indfrielses omkostninger på et prioritetslån.
* I øvrigt kan der være forskelle fra bank til bank – så spørg dem om priser inden du vælger en løsning.

Når du indfrier dit 7 % lån skal det gøres med opsigelse til kurs 100. Din rest gæld vil derfor stige med alle omkostninger plus evt. difference rente.

Når du så skal indfri dit midlertidige (variablelån) vil der igen være nogle omkostninger plus et evt. kurstab ved optagelse af det nye obligationslån (derfor ønsket om et lån så tæt på 100 som muligt). Dette vil tilsammen forøge din hovedstol.

Derudover er der en indfrielses risiko på flexlånet. Dette skal nemlig altid indfries til dagskurs eller med opsigelse til næste rentetilpasning. Dvs. at hvis kursen på obligationerne er 101 vil du skulle indfrie lånet til kurs 101 + kurtage.
Jo længere tid et lån løber, jo større risiko for at kursen svinger meget. Derfor vil det give en større risiko at vælge et f2 lån. F1 lånet giver også en mulighed for at opsige det til kurs 100 til ultimo 2009 hvor et f2 først kan opsiges til kurs 100 til ultimo 2010.

Det er korrekt at hvis du har en kursgevinst i forbindelse med indfrielsen (lånet fx. er udb. til kurs 99 og indfries til kurs 98) skal du beskattes af gevinsten. Dette er dog knapt så stort et problem, da det jo blot betyder at du har tjent lidt mindre…

Hvis du er typen der ikke ønsker at løbe nogen form for risiko, så ville jeg nok råde dig til at vente med at omlægge dit nuværende lån indtil det rette obligationslån er tilgængeligt. Tryghed har selvfølgelig en pris – men for mange er den værd at betale…

Onkel.