#135302
Anonym

Og her endnu et indlæg sakset fra http://www.epn.dk

Skats godkendelse af fradragsberettigede realkreditlån til ejere af andelsboliger kan blive dødsstødet til hele andelsboligtanken.

Fremover vil der ikke være nogen reel politisk begrundelse for at fritage andelsboliger for ejendomsværdibeskatning.

Det frygter Andelsboligforeningens Fællesrepræsentation, ABF, der advarer om følgerne af at slippe realkreditlån løs på andelsboligmarkedet.

Morgenavisen Jyllands-Posten kunne i går afdække, at Skatterådet i et såkaldt bindende forhåndstilsagn har godkendt, at andelsboligforeninger nu kan optage realkreditlån og videreudlåne til medlemmer, der vil kunne trække renterne fra i skat.

Banklån kan udskiftes

Modellen betyder, at mange andelsboligejere vil kunne indløse banklån, som bankerne under finanskrisen har forhøjet renterne på.

Boligadvokaten Steen Thomsen, firmaet Adlex Advokater, der bad om Skatterådets vurdering af modellen, vurderer, at beboere i nye andelsboliger vil kunne spare omkring 25 pct. af deres boligudgifter, mens beboere i ældre andelsboliger vil kunne spare langt mere ved at bruge modellen.

Men alligevel mener sekretariatschef i ABF Jan Hansen, at lånene ikke vil blive særligt udbredte.

»Alene administration af en andelsboligforening vil blive utrolig kompliceret, hvis foreningen skulle til at agere pengeudlåner i stor stil,« siger Jan Hansen.

»Samtidig vil en pantsætning af andelsboligerne kunne lægge så stort beslag på boligernes formuer, at der ikke vil være penge til selv den mest nødvendige vedligeholdelse. Alene det vil udgøre et politisk problem,« advarer Jan Hansen.

Hvem skal hæfte?
Chefen for Nykredits andelsboligcenter, Jan Jønsson, afviser, at der nu har åbnet sig et stort, nyt marked for realkreditten.

»Alene det at opnå enighed i foreningerne om lånetyper vil i mange tilfælde være svært.

Samtidig kan der blive problemer med den kollektive hæftelse for sådanne. Vi mener fortsat, at individuelle banklån til de enkelte andelsbolighavere vil være at foretrække,« siger Jan Jønsson.

Men de udsagn kommer ikke bag på boligadvokat Steen Thomsen. Han forudser, at finanshuse som Nykredit og Danske Bank vil gå glip af meget store renteindtægter, hvis lånemodellen bliver udbredt.

»Det her indebærer jo vidt forskellige rentesatser afhængig af, hvilken dør man går ind ad hos både Nykredit og Danske Bank-koncernen,« siger Steen Thomsen.

»Derfor er det indlysende, at finanshusene hellere vil yde andelsbolighavere banklån fremfor billige realkreditlån.

Besparelser

Men alligevel er der så store besparelser at hente, at jeg forudser, at realkredit nu vil blive udbredt på rekordtid i landets andelsboligforeninger. Finanskrisen har fået bankerne til at dreje så meget på renteskruen, at mange andelsbolighavere har fået økonomiske problemer.

Besparelserne vil rigeligt kunne give plads til, at de enkelte andelsbolighavere satte månedlige beløb ind på særskilte vedligeholdelseskonti, og når først systemet kører, vil administrationen af foreningerne næppe blive mere besværlig, end den er det i dag« siger Steen Thomsen.