#108754
Anonym

Pensionsafkastskatten er (siden 2001) på 15% uanset hvad, så på det område kan der ikke være forskel på de to.

Men 15% af hvad? Ja, som hovedregel er det af al afkast, d.v.s. renter, udbytter og realiserede og urealiserede kursgevinster og tab. Der er dog visse undtagelser for indexobligationer.

Så når du når frem til forskelle, så er det nok fordi du bruger et forkert beregningsgrundlag.