#135110
thsv

1) det koster gebyrer at omlægge sit lån 2 gange.
2) omlægning fra F1 til nyt F1-lån, vil bare forøge ræstgælden og koste konverteringsomkostninger.
Groft sagt kan man regne med at kursen ved indfrielse nu er ca. 2 kurspoint højere end ved refinansieringen i december.
3) den lavere ydelse på det nye F1-lån gælder max. 12 måneder, nemlig til næste konvertering.
Og kurstabet på 20.000 kr pr. million er penge efter skat, mens de 20.000 i ekstra renter, dog giver en skattefordel på 6.650 kr.
4) Om en omlægning til 7% lån kan svare sig? Det tror jeg ikke, gebyrgrippen tager hele gevinsten.

Så betal af på jeres flexlån, og håb på en bedre rente til næste år.