#135078
Anonym

Hej

Nogle banker tilskriver også rente hvert halve år, mens andre gør det det hvert kvartal. Og som Gummisko skriver det, så tilskrives renten på aftaleindlån ved aftaleindlånets udløb.

De fleste banker regner med faktisk/faktisk antal rentedage (tæller = faktisk antal dage, hvor pengene står på kontoen, og devisor = årets faktiske antal dage), d.v.s. at står der f.eks. kun penge i februar måned, så får man kun rente i 28 dage (ikke-skudår). Nogle banker har også et renteår, hvor der regnes med rente i årets faktisk antal dage, mens selve renteåret (altså devisor) er på 360 dage, d.v.s. hver måned er på 30 dage. De fleste banker har også en regel om, at visse rentebeløb ikke tilskrives – d.v.s hvis årets samlede rentebeløb er meget lille, f.eks. 10 kr.

Banker skal i øvrigt oplyse om deres effektive rente på indlån (til forbrugere) på deres rentetavler og kontoudtog. Netop da den effektive rente tager højde for årets antal rentetilskrivninger.

MVH/Nuser