#108730
Anonym

Jo – du har fat i den samme tekst som jeg havde i 26. november 2006 21:42, så det er ikke at komme meget videre.

Det ligger fast at en renteudgift kun kan trækkes fra een gang.
Det ligger også fast at der er tre forskellige tidspunkter de kan fradrages:

1. Det år de vedrører
2. Det år de tilskrives
3. Det år de *burde* være betalt (forfaldsdagen)
4. Det år de rent faktisk betales.

Der er også en fjerde mulighed – det år de burde være betalt, men lad os nu ikke komplicere sagen.

1 og 2 er for de flestes vedkommende det samme, idet bankerne er så ‘flinke’ at tilskrive renter den sidste i året. I nogle tilfælde er 3 så ikke det samme.

Jeg tror du skulle prøve at spørge ‘Skat’. Nej – i servicebutikken er de normalt ikke dygtige i andet end rutinespørgsmål, men de burde være professionelle nok til at vide hvor deres begrænsninger ligger. Så spørg Skat – jeg har faktisk de to gange jeg har sendt mail til skat fået meget kvalificerede svar. Husk at redegøre for hvornår renterne er tilskrevet, hvornår de burde være betalt og hvornår de faktisk er betalt.