#134926
Anonym

Det er fuldkommen misforstået at inflationen skal holdes på 0,00%.

Hvis man gør det har man ikke den gradvise inflation til at udjævne fastlåsninger i systemet og ubalancer som måtte opstå under vejs.

Eksempel 1: Det er meget vanskeligt at få danskerne til at gå 10% ned i løn, hvis det viser sig at lønkonkurrenceevnen er blevet for ringe sammenlignet med udlandet. Her er det meget bedre at lade lønnen stige mindre end udlandet i en årrække og således lade den inflationære udvikling gnave af ubalancen år for år.

Eksempel 2: Boligpriserne er kommet for højt op, og boligejerne er meget modvillige mod at banke priserne 40% ned. Løsning boligpriserne falder samlet 20%, de sidste 20% opnås ved der i en årrække er meget små prisstigninger, således at pris- og lønudviklingen gradvist reducerer de reale priser, så der igen kommer balance på boligmarkedet.

Den gamle regel holder endnu: Reale priser er flexible, nominelle priser er træge. Derfor er en moderat inflation på 2-2,5% om året godt for samfundet.