#134914
TASARA

Mon ikke der er brug for noget nytænkning istedet for. At binde valutaen fast til et råstof hvad enten der er tale om guld, småsten eller bølgepap vil som GP skriver helt sikkert give nogle problemer. Det viser historien.

Den nuværende model med fiat penge (der trykkes ud af den blå ludt som Neptun ynder at udtrykke det) har også store problemer, hvor den værste er inflationen der primært skyldes at der ikke er ordentlig styr/kontrol på pengeudbuddet.

Målet kunne være et fait system med meget højere regulering af pengemængden og et reelt commitment fra landene om at den inflation der skyldes at pengemængden stiger skal holdes på et så lavt niveau som muligt og helst på 0, således at værdien af penge ikke forringes over tid.

Det er vist det de har forsøgt med euroen via de krav der stilles til medlemslandende men det går vist ikke helt så godt med at overholde de indgåede aftale og forpligtelser og lige nu har alle lande jo travlt med at stimulere økonomierne og disse penge komme desværre for de flestes lande ikke fra den nationale skattekiste men via lån :(.

Der er ikke noget være end at se sin opsparing blive ædt op af inflationen specielt hvis renten samtidig holdes kunstigt lavt af centralbankerne. Det tvinger jo folk ud i risikable investeringer med risiko for bobledannelse og efterfølgende kollaps.