#134838
Anonym

Du skal medbringe.

1. Seneste årsopgørelse (her er det fordelagtigt at vente til den nye årsopgørelse kommer medio marts, hvis I har selvangivet inden 19 februar)

2. Kontoudskrifter fra jeres konti og lån de seneste 3 måender.

3. Gerne et budget som viser jeres rådighedsbeløb. Hvis du/I ikke kan finde ud af at opstille et sådant, så som minimum en oversigt over faste udgifter (fast huslejeoverførsel og pbs-aftaler).