#134668
HalliHallo

Kan du ikke lige forklare lidt nærmere hvor du vil hen med dit indlæg, så man ikke skal gætte sig til hvad du men er?

Jeg går ud fra at du taler om en ret fattig mand, der snart skal pensioneres og som har 3 mindre kapitalpensionskonti, og ikke har nogen ratepensionskonti, der jo altid skal beskattes med 60%, hvis de opgøres i utide eller ikke bliver udbetalt over mindst 10 år.

Kapitalpensionen kan derimod konverteres til enten en ratepension eller livrente med løbende udbetalinger. Og hvad angår en livrente, så er det da rigtigt at det ikke kan betale sig at oprette sådan en, hvis ikke man regner med at blive ret så gammel, ligesom udbetalingerne bliver modregnet i beregningen af et evt. pensionstillæg fra det offentlige.