#134648
Anonym

Mit selskab har fra Nykredit modtaget et varsel om forhøjelse af bidraget fra hhv. 0,45 og 0,55 til 0,80%.

Alle lånene vedrører erhvervsejendomme eller ejendomme med boligudlejning og er fastforrentede lån med enten 4 eller 5%.

2/3 del har en restløbetid på 18 år.
1/3 del har en restløbetid på under 10 år.
Restgælden er mindre end 30% af forventede markedspris, selv efter at forventningerne hertil er nedjusteret dramatisk.

Helt konkret betyder den gns. ~0.35% forhøjelse, at Nykredit giver mig en dummebøde i størrelsesordenen kr. 86.000,- oveni de bidrag jeg i forvejen betaler til Nykredit.

——-

Jeg har altid betragtet min bidragssats som en håndfast del af aftalen.
Nogle af mine kolleger har således opnået helt ned til 0,3% “da opsvinget bed sig fast”. 😉
Den “fest” har jeg sørgeligt nok aldrig haft del i.
Til gengæld er jeg inviteret med til “begravelsen”. 🙁

Det ligner også kartelvirksomhed når realkreditinstitutionerne går samlet ud med disse forhøjelser.
Ifølge Nykredits direktør Peter Engberg Jensen var 2008 ovenikøbet et langt bedre år for realkreditvirksomhed end årene før.

Når man alligevel hæver bidraget med henvisning til tab, må det være fordi omkostningerne til at “lege” bank og forsikringsselskab er gået elendigt.
Jeg kan dog slet ikke se at tab på disse forretningsområder vedkommer mig.

Og så er der jo lige det med varslets længde.
Nykredit skriver selv at bidragssatsen kan hæves med 3 måneders varsel til det førstkommende kvartal dvs. 1/1 , 1/4 , 1/7 el 1/10.
Hermed er det forkert, når de sender et brev den 30. januar, hvori de forlanger forhøjelserne gennemført med virkning fra 1/4. 😮
Det kan tidligst gennemføres pr. 1/7 og det ligner derfor et “Går den, så går den” -tiltag.