#134292
Anonym

Swap og swaprente
Aftale mellem to parter om at udveksle betalinger over swappens løbetid. Langt størstedelen af swapmarkedet vedrører udveksling af rentebetalinger, fx at den ene part afgiver en variabel (kort) rente til modparten og omvendt modtager en fast (lang) rente fra modparten. På tidspunktet for en renteswaps indgåelse fastlægges den faste rentesats – svarende til det aktuelle niveau for den lange rente. Hvis man skal modtage den faste rente, kaldes swappen en receiver swap, og hvis man skal betale den faste rente, kaldes swappen en payer swap.