#134238
LMA

Nej, jeg er ikke kommunal ansat, men jeg har meget stor respekt for det arbejde de udfører, og er glad for, at de er vagthund overfor eksempelvis kontanthjælpsmodtagere, folk der udøver socialt bedrageri og tilsvarende.

Sætter generelt pris på den ansvarsfølelse offentlige medarbejdere i stor stil har overfor mine skattekroner.

Kilden er såmænd ALMINDELIG RETSPRAKSIS. Sendes en rykker fra din bank til dig, da er afsendelsestidpunktet udgangspunkt – og det er således i princippet ligegyldigt hvorledes du modtager brevet, lader din hund spise det eller arkiverer det lodret.

Det samme gælder aftaleloven, hvor et tilbud er gældende uagtet om bekræftelsen kommer frem til tilbudsgiver eller ikke.

Bevisbyrden er dog altafgørende, hvorfor en kopi af brevet, en elektronisk registrering eller tilsvarende hos brevafsender er væsentlig.

I dit tilfælde, hvor det er en offentlig myndighed der er afsender, er din “sag” således ikke eksisterende.

Med hensyn til din mor der har været ved PostDanmark i en menneskealder, så tror jeg desværre ikke hun har de juridiske kompetencer til og give rådgivning om området.

Hvis du vil have reele kilder kan jeg anbefale dig og gå på bibliotieket – du har jo masser af tid som kontanthjælpsmodtager – her kan du få hjælp af en anden offentlig ansat, der kan hjælpe dig med og søge i tidligere landsretsdomme og højesteretsdomme.

Og ellers kan du jo fise ned på kommune kontoret og få sagen ordnet i stedet.