#134146
thsv

Der er en risiko ved 7% konverterbare obligationer.
Når kursen på disse “kun” er 101,5 skyldes det risikoen for, at låntager indfrier sit lån (til kurs 100), så du får et kursfald.
Jeg ville nok købe 6% obligationer til under kurs 100 istedet.