#134042
thsv

Ønsker et link til denne oplysning!

Obligationer bag et Flexlån er inkonverterbare, så der skal købes obligationer svarende til obl.restgælden. Derved tabes ca. 1,6 kurspoint: 98,9->100,5.
Der skal altså betales merkurs eller difference-renter.
Flexlån kan kun indfris til kurs 100 i forbindelse med refinansieringen i december.
Så kun en ide at omlægge sit F1-lån, hvis man ønsker en anden lånetype, f.eks. F3 eller F5.

Er afdragsfriheden ikke en slags klippekort, hvor man vælger et år ad gangen?