#133914
Anonym

Det er ikke korrekt at renterne beskattes som topskat i dette tilfælde, da kunderne ud fra oplysningerne har negativ nettokapitalindkomst. Renter beskattes derfor “kun” med ca. 33%.

Dette nedsætter attraktiviteten med en obligation kraftigt – især i nuværende marked, hvor disse er dyre.

Aktieafkast (udbytte og kursgevinst) beskattes med hhv. 28%, 43% og 45%.

Jeg holder derfor fortsat på mit forslag om et Prioritetslån. Hvis I er nervøse for den variable rente, skal I blot nøjes med at lave Prioritetslånet, så det svarer til Jeres indlån, og derfor blot delindfri kreditforeningslånet. Så løber I INGEN risiko, idet renten på indlån og udlån følger hinanden ved et Prioritetslån.

Lykkedrengen