Forside Fora Privatøkonomi hjælp til placering af frie midler hjælp til placering af frie midler

#133908
LMA

Forkert – investeringer, inklusiv renteindtægter beskattes.

I dette tilfælde hvor der endvidere betales topskat, udgør beskatningen således 59%, hvorfor afkastet skal afspejle dette forhold.

Skattemæssigt kan en kort blåstemplet obligation således være et attraktivt alternativ, idet kursgevinster på disse er skattefrie jf. utallige tidligere indlæg.

Muligheden for nedbringelse af gæld syntes spændende, men ikke altafgørende, afkastmulighederne ved investeringer overskygger klart besparelsen ved en gældsnedbringelse.

Endelig bør det erindres, at et gældfrit hus ikke nødvendigvis bør ses som livets altoverskyggede mål. Der er jo ingen lommer i det sidste par bukser! :o)