#133496
LMA

At tilbyde en medarbejder og modtage sin løn sort lyder meget mærkeligt og meget useriøst.

En sort løn kan jo i sagens natur ikke fremgå nogen steder, hvorfor arbejdsgiver ikke kan opnå fradrag for personaleudgifter m.m., ligesom der skal være et stort cash-flow i virksomheden i det hele taget. Samtidig er du som lønmodtager ikke sikret af lønmodtagernes garantifond, ingen ret til opsparing til pension, ikke mulighed for medlemskab af A-kasse/efterløn, ikke underlagt virksomhedens medarbejderforsikringer i tilfælde af ulykke/arbejdsskade og endelig kan du ikke påvise en erhvervsaktivitet overfor myndighederne, hvorfor du (forhåbentlig) ville blive sendt i arbejdsprøvning på en røgvender fabrik eller lignende.

I det hele taget vil der i eksemplet du nævner kun være ulemper.

Med hensyn til en sondring mellem rigtigt og forkert, hvor går grænsen? Syntes jeg ikke man kan være andet bekendt end og bidrage til det velfærdssamfund man trods alt er en del af. Måske syntes man, som jeg, at skatten er for høj på arbejde, men statens skattegrundlag bliver jo undermineret hvorefter skatten i hvertfald ikke kan nedsættes.

Så betal din skat med glæde, uanset hvor tåbeligt det måtte virke.