#133484
Nultopskat

Hvis du sælger bankaktier nu, som du har købt for 1 år siden har du sandsynligvis underskud…nok er uvæsenet grumt, men du skal dog endnu ikke betale skat af underskud..;o)
Du kan fremføre dit underskud til modregning i senere fortjeneste på aktiehandel.
Det forventes at du fra 2010 vil kunne modregne tab på aktier i anden indkomst