#133438
Anonym

Hvis en lønmodtager har hel eller delvis fri telefon til rådighed uden for arbejdsstedet, skal den ansatte beskattes af værdien heraf. Værdien fastsat til 3.000 kr., som den ansatte selv skal anføre på selvangivelsen. Har den ansatte afholdt private telefonudgifter, nedsættes værdien af fri telefon med beløbet. Han den ansatte fx betalt private telefonudgifter for 3.000 eller mere, skal der ikke selvangives værdi af fri telefon..

ergo du skal betale skat af fri telefon…