Forside Fora Privatøkonomi Lejeindtægt ved boligkøb og SU Lejeindtægt ved boligkøb og SU

#133432
Nultopskat

Problemet er som Generalen så rigtigt påpeger at SU ikke opererer med fradrag af nogen art, der tælles kun din arbejdsindkomst + leje indtægt = over fribeløbet..slut ingen SU.

Dette kan omgås ved at anvende virksomhedsordningen, men det er krævende…Der skal være vandtætte skotter mellem “virksomhedens” og din økonomi.