#133008
Jyden

Ja, det er ment at sige, men jeg efterlyser stadig information fra sparekasserne om hvad de har tænkt sig. Man kan vel ikke forlange at få støtte uden information. Jeg har ikke fået et eneste brev fra min sparekasse om hvad man har tænkt sig.
Man kan sidde og læse om forskellige ordniger på de forskellige sparekasses hjemmesider, og det er tilsyneladende vidt forskelligt hvad man gør, men informationsmæssigt er dette en skandale. Det eneste der går igen fra den ene sparekasse til den anden er at de faktisk kunne undvære garantkapitalen, men i solidaritetens ………..bla. bla. bla…