#132824
Nultopskat

Din foreslåede framgangsmåde er KUN lovlig såfremt din kammerats mor også rent faktisk ER den, der bruger bilen..

Det har været tilfælde, hvor forældrene proforma ejede bilen og “barnet” kørte galt…Det hedder forsikringssvindel og forsikringen dækker derfor kun skade forvoldt på andre.