#108466
Anonym

Nu må man ikek overdrive skattevæsnets fleksibilitet.
Hovedreglen er at renter kun kan fratrækkes i det år de forfalder. Det fremggår af ligningslovens §5: “Renteudgifter vedrørende gæld fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvori renten forfalder til betaling”. Man kan altså ikke frit flytte rundt på fradragene som det nu bedst kan betale sig.
Denne hovedregel fraviges så i gældsforhold (og så gælder det *hele det pågældende gældsforhold) hvor renten ikke er betalt ved udgangen af det år de forfaldt og det er forudsat (eller må antages) at kreditor ikke har mulighed for at betale renterne. Vi er nu henne i LL §5 stk 8. Fx vil SU-lån normalt blive behandlet på denne måde. Husk IKKE at trække renter fra på selvangivelsen når de forfalder, men først den dag de faktisk batales.

Se også ligningsvejledningen afsnit A.E.1.1.2 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=205159