#132356
Anonym

Tilfældigt faldt jeg over dette indlæg, da jeg selv har hvad jeg regner med 6 kontrakter
men ifølge min bankrådgiver har jeg kun 1.
Jeg har en kontrakt jeg indgik med den daværende Landmandsbanken nu Danske Bang og på det papir er der oppe i højre hjørne et afkrydsnings fælt hvor der er sat kryds i fra 1 til 5 dvs. der er ikke kryds i det 6 fælt og efter hvad jeg kan forstå burde det betyde at jeg har 6 kontrakter.
Tilmed står der i videre i teksten på kontrakten (Ved nærværende aftale oprettes mellem kontohaveren og banken SEKS indexkontrakter med grundbeløb efter loven)
Videre står der (Kontohaveren indskyder i indeværende kalenderår senest 31/12 grundbeløb på af aftalen omfattede antal indexkontrakter gange 51,30 kr. og i de efterfølgende kalenderår til og med 2012 senest den 31/12 en årlig indbetaling der udgør grundbetalingen pristalsreguleret i henhold til loven. Grundindbetalingen er ved benyttelse af en grundrente på 4 1/4% p.a. beregnet på grundlag af en aftalt udbetalingsperiode på 10 år.

Jeg betaler i dag 160kr md og har et indestående på 91.000kr og når jeg ser hvad i andre har opnået er jeg et stort spørgsmål.

Har jeg 1 eller 6 kontrakter banken siger kun 1
hvad har jeg ?

Hvis jeg retmæssigt har kontrakter 6 må banken havde administreret forkert
derfor spørger jeg jer hvad står der i jeres kontrakt når i siger i har 6 kontrakter?

Jeg ville blive glad for lidt oplysning inden jeg fare i Flindt
nede i min bank.

Yderligere har jeg tænkt at kontakte Danske Bank og lade dem vurdere sagen da det var hos dem det startede i 1969.

Mvh
Fredibau