#131932
Anonym

Kigger du forbi med en øl hvis man giver dig svaret?

Eneste tidspunkt renteudgifterne ikke er fradragsberettigede er hvis der opstår en gældssanering, men her er det kun renteudgifter som ikke “er betalt” – dvs. hvis rentetilskrivningerne overstiger lånets/kredittens maximum.

Man må derfor antage at renteudgifterne erfradragsberettiget jf. Ligningslovens §5, stk. 8:

LL §5, stk. 8.
Renteudgifter mv., jf. stk. 1, kan først fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvori betaling sker, hvis renteudgifter mv. for tidligere indkomstår i samme gældsforhold ikke er betalt inden udgangen af indkomståret. Dette gælder dog ikke, hvis den skattepligtige godtgør, at han ved udgangen af det år, indkomstopgørelsen vedrører, var i stand til at betale forfalden gæld eller stille betryggende sikkerhed herfor i sine aktiver. Renteudgifter mv. anses ved anvendelsen af reglerne i dette stykke for betalt, når de af et pengeinstitut, en bankier eller vekselerer tilskrives den skattepligtiges kassekredit eller lignende løbende mellemværende, uden at kreditten herved overstiger det aftalte maksimum.

Også god jul til dig… 🙂

V. Michael