#131844
Anonym

Pas på med at stole på indlæg skrevet af folk der ikke ved hvad de snakker om. Jeg er ikke lejeretsekspert, men dog advokat (med et andet speciale område).

Jeg mener ikke, at det er korrekt, at konkursboet kan opsige et (beboelses)lejemål omfattet af lejeloven. Opsigelse vil efter min mening i denne situation kun kunne ske efter lejelovens regler (Lejelovens kap. 13 og 14).

Nedenstående er et citat fra et svar på samme spm. givet på boligadvokaternes hjemmeside:

(Citat:)”En lejers rettigheder efter lejeloven er gyldige mod enhver.

Dette gælder ligeledes aftaler om forudbetaling af leje, indskud, depositum eller lignende, når beløbene ikke overstiger 6 måneders husleje.

Hvis man som lejer har opnået videregående rettigheder end lejeloven normalt giver lejer, er disse rettigheder kun gældende mod en eventuel ny udlejer, der måtte fremkomme efter tvangsauktion, hvis lejeaftalen er tinglyst på ejendommen.

Dine rettigheder ifølge lejeloven for så vidt angår, at lejer ikke kan opsiges uden at have misligeholdt lejemålet, er således fortsat gældende, med mindre den pågældende køber selv skal anvende lejemålet og ejendommen betragtes som en “to-familiesbolig”.

I så fald gælder der et opsigelsesvarsel på 1 år.

Du er således ikke i risiko for fra den ene dag til den anden at få din lejeaftale annulleret, men det vil måske være en god ide at søge egen rådgivning i forbindelse med den opståede situation, så du kan forberede dig på de alternative muligheder den konkrete lejeaftale du nu har giver dig i den pågældende situtation ” (citat slut)