#131502
Anonym

Riskovægtede poster handler om bankens aktivside.

Bankens beholdning af statsobligationer er fx et aktiv som tildeles risikovægten 0%, fordi den betragtes som sikker.

Andre værdipapirer så som bankens beholdning af realkreditobligationer eller aktier indgår også med en risikovægt.

Ligeledes er bankens udlån en aktivpost, som indgår på aktivsiden i balancen. Udlån til private vægter typisk 0,75%, mens lån til store sikre virksomheder vægter mindre og lån til mindre usikre virksomheder vægter mere.

Der er en række ekstremt detaljerede regler om hvordan risikovægtede poster skal opgøres. Jeg kender dem ikke i detaljer.