#131360
Anonym

Det er selvfølgelig ikke godt nok at Danske Bank taber 350 mio. kr.

Til det er der dog flere ting at sige.

1. Det er meget svært for en bankvirksomhed at bore dybt ned og sikre sig gyldigheden af alle underliggende transaktionerne i virksomheden. Det ville svare til Danske Bank skulle foretage samme revision som virksomhedens revisionsselskab KPMG. Det hverken kan eller må de. I et eller andet omfang er man tvunget til at stole på en “blank revisionspåtegning” fra KPMG. Virksomheden præsenterede et stærkt overskud, godt cashflow og solid egenkapital. Derfor gav man lånene. Man burde dog set i bagklogskabens lys have stillet sig kritisk overfor at posten “leasing forpligtelser” ikke engang summerede op til værdien af det lån Danske Bank i forvejen havde bevilliget i 2007. Her ligger en kapital brøler.

2. Danske Bank har tegnet en forsikring mod “bedrageri” og den vil helt sikkert betale nogle af pengene tilbage til Danske Bank. Hvor meget er endnu uvist.

3. Danske Bank kommer ikke til at tabe alle 350 mio. Danske Bank retter sit krav mod konkursboet, og konkursboet vil prøve at vindikere (trække tilbage) så mange penge som overhovedet muligt gennem omstødning. Læg mærke til at JMI-Invest, som ejer 50% af IT Factory, har trukket ganske store udbytter ud af IT Factory, hvilket vel at mærke er sket på grundlag af falske regnskaber. Disse udbytter vil helt sikkert blive “omstødt” ved en domstol og dømt tilbage i konkursboet. Sammen med de aktiver der dog trods alt er, vil det gøre at kreditorerne vil få noget af deres tilgodehavende tilbage i form af dividender.

4. Når JMI-Invests ejerandele i IT Factory nedskrives til nul og udbytterne fra 2004, 2005, 2006 og 2007 formentlig omstødes tilbage i konkursboet, så vil JMI sandsynligvis krakke. Det betyder, at det værste tab måske i sidste ende havner hos Jyske Bank og FIH Erhvervsbank, som har givet et lån for 325 mio til JMI-Invest baseret på de stærkt overvurderede ejerandele i IT Factory.