#131210
Anonym

Til DocDoom:
Uenig, som ugangspunkt bør man efter min opfattelse da altid selv tegne sin pensionsordning uden at blande sin arbejdsgiver ind det. Og hvorfor egentlig belemre ham med ekstra arbejde. Jeg ville aldrig gøre det.
Jeg går i den forbindelse selvfølgelig ud fra at man i forvejen har en normal arbejdsmarkedspension hos sin arbejdsgiver med en indbetaling på 12-15% eller måske mere, og man så vil sikre sig ekstra ved at indbetale et mindre supplerende beløb pr. år f.eks 30-45000 kr.
Jeg mener kun man bør lade ordningen gå gennem arbejdsgiveren, hvis man virkelig tjener kassen d.v.s. langt over gennemsnittet, og det ser spørgeren jo ikke ud til at gøre ud fra sin formulering m.v.