#131196
Anonym

Heraf kan man slutte at udlejning af huse og lejligheder absolut ikke er for amatører og sarte sjæle.

Man skal være særdeles godt inde i lejeloven for ikke løbende at begå fejl under en evt. retssag.

Der blev skrevet at udgifterne til advokat kan blive større end hvad retten bedømmer sagsomkostninger m.v. til. Hvis du antager en retshjæpsadvokat, så vil det ikke ske, da han kun må tage det retten tilkender.

Nu håber jeg ikke at skaderne på huset er så voldsomme, at hele huset må rives ned. Hvis der tale om fugtskader m.v., så er dette ofte tilfældet.

Hvis huset skal genudlejes, så har du også pligt til straks at forsøge at finde en ny lejer, således at tabet for den gamle lejer begrænses. Og da det er nemt at finde en ny i disse dage, så er du jo ikke berettiget til at kræve at fraflytterne skal betale 3 mdr. leje.

Hvad har politiet egentlig sagt til sagen lille Lisa? Eller har du ikke mere at sige om sagen. De foretager sig givetvis ikke noget, men hvis du har truet dem med bål og brand udover hvad lovgivningen tilsiger, så kan du riskere en bøde.