#131188
Anonym

Tja, hvis du har fået et depositum, så kan du jo æde af det. I modsat fald er der vist ikke andet at sige, end at du har kvajet dig. Lidt hårdt ordvalg måske, men i så fald: været upåpasselig. Du kan ikke gøre en skid. Det danske fogedretssystem er indrettet sådan, at det primært tilgodeser skyldneren. Du får aldrig en krone; glem det og kom videre.