#130832
Anonym

Ja, jeg vet det er max 80% av deres vurdering. Det som var frustrerende er at de ventet helt til siste dag (når det ikke lenger var tid til å bytte bank) med å fortelle at de hadde devaluert eiendommen. De hadde jo god tid til å undersøke dette tidligere.
Faktisk ble det ikke nevnt i det hele tatt! Det var først når jeg tok kontrakten med hjem, og sammenlignet tallene med budgetene vi hadde laget, at jeg oppdatet forskjeller.

Leiligheten vi kjøpte var allerede faldet ca 30% i pris og er en hel del billigere en den offentlige eiendomsvurderingen fra 2007. Men svaret fra banken angående devalueringen var som sagt eierforeningen, ikke leiligheten. Noe mer utfyldende begrunnelse kunne/ville de ikke gi.