#108300
Anonym

Aha – det var ikke bare det med at få højere renter, men osse (mest) det med at snyde for skatten. Hverken det eller dine politiske vrøvlerier skal jeg blande mig i.

Jeg gav dig et eksempel fra det virkelige liv med 18% i rente. Så kan du se om du synes det er attraktivt. I udgangspunktet er ‘markedet’ jo sådan indrettet, at hvis der var en stensikker fidus med højt udbytte, så ville pengene strømme dertil og udbyttet automatisk falde. Men nogen ting der er lidt bedre end andre findes der naturligvis endnu. Jeg synes bare ikke man skal råbe hurra fordi du hører om 18%. Døm selv.

Du betaler ikke ejendomsskat til den danske stat af ejendom i udlandet. Du betaler ejendomsværdiskat og evt. ejendomsavanceskat præcis som hvis den havde været i Danmark.
‘Dobbeltbeskatning’ handler ikke om at du skal betale det dobbelte i skat. Princippet i dansk skattelovgivning (og diverse bilaterale overenskomster som vi har med de fleste betydende lande) er at et bestemt gode / en bestemt indkomst kun skal beskattes eet sted. Groft sagt betaler du vedr. udenlandske investeringer i værste fald almindelig høj dansk skat, i bedste fald noget der nærmer sig lavere udenlandsk skat.