#130766
thsv

Ja, det er jo sådan at kontantværdien af lånet (svarende til provenuet) kun må være 80 % af realkredittens vurderede kontantpris!
Glæd dig dog over, at du skylder færre penge end planlagt, og får flere udbetalt, grundet den bedre kurs.
Om et ½ år kan du formentlig erstatte lånet med et 5% obl.lån, og så har du jo en mindre gæld.