#130690
Anonym

Afkast af indstående på en ratepension beskattes med 15%, uanset om afkastet kommer fra renter, udbytte eller kursgevinster på aktier, obligationer eller investeringsbeviser. Pensionsafkastskatten betales, uanset om aktier, obligationer og investeringsbeviser er solgt eller fortsat ligger i depotet. Herudover beskattes rateudbetalingen af pensionen som indkomst efter pensioneringen.
Kursgevinster på aktier og obligationer beskattes efter andre regler, når der er tale om såkaldte frie midler.