#130682
Anonym

Krisser skrev:

“Aktieindkomst indgår ikke i den skattepligtige indkomst, så indskud på ratepension vil ikke ændre denne. Du kan udelukkende undgå skatten på positiv aktieindkomst hvis du også har negativ aktieindkomst.”

Hvad hvis aktierne er købt over en ratepension? Altså hvis man har et beløb stående på sin ratepension, køber aktier, herefter sælger dem med fortjeneste, hvorefter hele provenuet (det oprindelige beløb + fortjenesten) går ind på ratepensionen igen? Beskattes afkastet så i den aktuelle år (2008), eller først når beløbet kommer til udbetaling ved pension? Jeg troede sådan set, at det sidst var tilfældet, og at pensionen på den måde “levede sit eget liv” uafhængigt af ens aktuelle skatteforhold i “nutiden”?