#130592
Anonym

Jeg har talt med banken og fået forklaret, at deres indgreb skyldes solidaritet med de øvrige sparekasser…

For at kompensere for de låste midler, har sparekassen gjort det muligt, at låne det tilsvarende beløb, som er bundet i garantbeviser. (renten på lånet modsvarer den rente, som garantbeviserne trækker – det skulle altså gå i nul den dag, garantbeviserne bliver frigivet igen)

Om der er nogle ulemper ved den ordning har jeg svært ved at gennemskue?