#130482
Ivan S

Tillæget er hævet fra 0,65% til l,35%. Der er således tale om mere end en fordobling.