#130466
Jyden

Der er kommet yderligere et par aktikler på http://www.epn.dk om emnet, bl.a “Kunderne investerede i blinde”