#130436
BenteJ

Problemet med Jyllands Postens artikel er, at de bruger ordet Garantkonti.
For så vidt jeg kan forstå, drejer det sig om garantbeviserne.

Vi har også garantbeviser i vores Sparekasse, som desværre har lidt problemer lige nu, men ud over det har vi også højrente garantkonti og garantanfordringskonto, som vi har lov til i kraft af at vi har købt garantbeviser. Og jeg mener ikke de skulle blive berørt af stoppet (håber jeg da ikke) og forhåbentlig heller ikke berørt af garantifondens dækning.

/BenteJ