#130398
thsv

Klip fra Danske Bank om rentedato:
“III. Beregning og tilskrivning af rente
Rentedatoen er den dag, hvor en bevægelse på din konto påvirker
beregningen af renten.
Når der indbetales kontant på din konto – herunder med dankort,
Visa/Dankort – eller med check, er rentedatoen den første bankdag
efter indbetalingen. Lørdage, søn- og helligdage, grundlovsdag,
juleaftensdag og nytårsaftensdag er ikke bankdage. Hvis du
f.eks. sætter kontanter ind på en konto en onsdag, er torsdagen
rentedato.
Når du hæver på en konto, er rentedatoen den samme dag, du
hæver beløbet. Hæver du f.eks. en torsdag, er denne torsdag
også rentedatoen.
Når du hæver med kort – f.eks. dankort i pengeautomater – på
dage, der ikke er bankdage, er rentedatoen sidste bankdag, før
beløbet hæves. Hæver du f.eks. en søndag, er fredag rentedato.
Udsteder du en check, er rentedatoen den dag, hvor checken
modtages i Danske Bank eller et andet pengeinstitut.
Banken beregner normalt rente hver dag for den enkelte konto,
baseret på antallet af kalenderdage. For indlånskonti tilskriver vi
renter en gang årligt bagud og for udlån kvartalsvis bagud.
I banken kan du få en vejledning om renteberegning m.v. Her kan
du læse mere om renteberegning, rentedato og rentetilskrivning,
herunder om mindstetilskrivning.”

Så ved lønoverførsel fra andet pengeinstitut beregner Danske Bank, som jeg læser ovenstående valørdag(e)!
Til gengæld stopper rentebetalingen fredag, for penge der hæves om søndagen.