#130368
thsv

Ja, Eik bank og FIH operer ihvertfald ikke med valørdag.
Danske bank gjorde førhen, og ifølge min seneste papirudskrift på overførsler fra andre pengeinstitutter beregner Danske bank stadig valørdag.

Da DB nedlagde min konti fejlagtigt, og overførte saldo til Eik, blev kontoen faktisk åbnet med negativ saldo (minus nogle ører) grundet “overtrækket” af de på løbne renter, der bogføres dagen efter de blev indsat!