#129950
Jyden

Du er dækket af diverse garatier. Men det formodes at Spar Mors overtages af Morsø Bank, så det bør ikke give dig problemer. Det eneste Mørsø Bank ikke overtager er garatikapitalen.
Overtagelsen af Morsø Bank skal godkendes af dennes repræsentatskab på søndag.