#129724
Anonym

Det er korrekt F1.

Der er i øjeblikket et astronomisk spænd mellem Euribor-6 renten og Cibor-6, som grundlæggende er forårsaget af spændet mellem ECB’s Marginal Lending Rate og Nationalbankens udlånsrente.

Det er en direkte konsekvens af at vi ikke har euro, og dette får direkte konsekvens for renten på dit flexlån til december.

Det er historisk det her, for det viser, at valutarisikoen som ingen har regnet for noget de sidste 10 år, stadig eksisterer, og stadig repræsenterer en “clear and present danger” mod boligejernes og virksomhedernes økonomi.

Regeringen kommer med et indgreb i denne uge, som vil give pensionskasserne mulighed for at udgå tvangsudsalg af realkreditobligationer. Dette vil nok afværge den totale katastrofe (nemlig at flexlånene slet ikke kan refinansieres til december) men det vil næppe få flexrenten ned under 6,0% og slet ikke i nærheden af Euribor-6.

En boligejer med et afdragsfrit flexlån på 2 mio kommer næste år til at betale op mod 35.000 kr ekstra i rente, så kom ikke at sig principper er gratis!

Med tiden kommer der dog lindring, og vi kan forvente at markedet for realkreditobligationer har indsnævret spændet i risikopræmie mellem statsobligationer og realkreditobligationer betydeligt inden 2009 ultimo. Men der vil stadig være en merpræmie, og lur mig om ikke merpræmien efter finanskrisen bliver højere end før finanskrisen.