#129580
Anonym

Du skal til i gang med noget budgetlægning over dine indtægter og omkostninger og samtidig lave en status over din gæld og aktiver/bankindeståender.

Excel er fantastiskt til dette. Start med at lave et budget opdelt for de næste 12 måneder.

Brug følgende struktur

1) Indtægter, budget over de kommende indtægter. Fx hvad du får udbetalt i SU/løn mv.

2) Omkostninger, budget over de faste/tilbagevendende omkostninger og skøn over øvrige omkostninger. Lav en linie for hver omkostning

3) Gæld, Lav en status over hvad du skylder. Find alle de forskellige opgørelser/kontoudtog fra banker mv.

4) Indestående – måske ikke så meget 🙁