#129498
Krisser

Den primære grund til den store kursmarginal for kontantvaluta er, at banken har en del udgifter til administration og distribution af de forskellige valutaer, samt at banken ikke kan forrente de penge der ligger som kontanter. Hertil kommer forsikringspræmien.