#129404
Krisser

Som panthaver kan banken da sagtens modsætte sig både ejer- og debitorskifte. Dog kan jeg ikke se at banken skulle have noget problem med ændringen, hvis I kan dokumentere at det vil forbedre jeres betalingsevne.