#129378
Anonym

Aktieindkomst beskattes ikke efter de samme regler som kapitalindkomst som for eksempel renteindtægter. Oplysninger findes på SKATs webportal under
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=393182&vId=0
hvor der står:

“Skatten af aktieindkomst er 28 pct. af de første 45.500 kr. (beløbsgrænse for 2007), og 43 pct. af resten.
Ægtefæller har hver sin beløbsgrænse. Hvis den ene ægtefælle ikke har benyttet sit beløb under beløbsgrænsen, kan det uudnyttede beløb overføres til ægtefællen, hvis ægtefællerne var gift og samlevende ved indkomstårets udløb. Ægtefællers samlede aktieindkomst skal således for 2007 overstige i alt 91.000 kr. før der skal betales 43 pct. af det overskydende beløb.”

Satserne for 2008 er ændret, så der skal betales 28% af de første 46.700, 43% op til 102.600, og derefter 45% af resten.